Жамгырды бир үн коштойт өкүнүчтүү

Жамгырды бир үн коштойт өкүнүчтүү
Жаңы эле сен тараптан келдим эле.
Жакыным дей албаймын жаздан тапкан,
Жөн гана ойлоюнчу сиз жөнүндө.

Жаштыгым жерип турат жөтөлүмдү,
Жашоом да жакпай турат өз көзүмө.
Жамгырда жанчылганды жакшы көрөм,
Жөн гана ойлоюнчу сиз жөнүндө.

Байкасам сизге жазган ырларымды,
Баары бир бир үн коштойт өкүнүчтүү.
Жабылуу бойдон калсын жабыгуулар,
Жөн гана ойлоюнчу сиз жөнүндө.

Жакама сээп алып жыпарлардан,
Жасанып барып жүрөм бул күндөрдө.
Жактырды дебеңизчи буларымды,
Жөн гана ойлоюнчу сиз жөнүндө.

Шурудай сууну тизип кирпигиме,
Сулуулап койгон азыр түн да мени.
Суу тийген көздөрүмдү элестетип,
Жөн гана сиз да мага келиңизчи.

Алып кет бул ырымды эстелик деп,
Айтып бар мен жөнүндө ардагыңа.
Суктанып койбостугуң билип туруп,
Суу болуп баргым келди алдыңызга.

Ак дилимден арналып төгүлөрдө,
Арманымдан үн келет бөлөк деген.
Асылымдын бардыгын сизге жаккан,
Ардагыңа жөнөтөм жамгыр менен.
Жалгыз ыйлап келаттым үйдү көздөй,
Жамгыр турду артымда бөлөк деген,
Жамгыр турду артымда көнөктөгөн…

This entry was posted in Жан дүйнө, Жашоо and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *